Rentabiliteitsratio’s

In deze getallen wordt de verhouding tussen de inkomsten van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen uitgedrukt. Ook hier weer een aantal kengetallen, waarvan er echter één wordt uitgewerkt: REV: (Winst (voor belasting) / Eigen vermogen ) X 100% Aan de hand van dit kengetal kan vastgesteld worden of de onderneming een bevredigend resultaat heeft behaald met het eigen vermogen. Als norm kan aangehouden worden dat het percentage dat als kengetal zichtbaar wordt, een paar…

Lees verder…

Money management

Het is verstandig om, wanneer u gaat beleggen, uw geld op een goede manier te blijven beheren. Een aanbeveling is om een bepaald deel van het beschikbare geld, als liquiditeit (dus bijvoorbeeld op een spaarrekening) voor onverwachte tegenvallers paraat te hebben. VOORBEELD De heer Jansen heeft 10.000,= ter beschikking om te gaan beleggen. Hij is een gevorderde belegger en denkt een goede visie te hebben op de aandelenmarkt. De heer Jansen ziet de financiële aandelen,…

Lees verder…

Uitgangspunten om te gaan beleggen

Ook als u uiteindelijk heeft besloten u bezig te gaan houden met het beleggen van uw geld in aandelen en/of opties blijft het belangrijk om steeds een aantal zaken voor ogen te houden: 1.) Kies een methode Als u goed met beleggen bezig wilt zijn, dan is het belangrijk om een bepaalde methode te kiezen. Die methode dient zo te zijn dat u er op een consequente manier mee om kunt gaan en dat u…

Lees verder…