Veronderstellingen John J. Murphy

1.) De markt verdisconteert geleidelijk alles Dit is de primaire en meest belangrijke veronderstelling waarop de technische analyse is gebaseerd en houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat alle factoren die de koers kunnen beïnvloeden, uiteindelijk terug te vinden zijn in de koersen van aandelen en markten. Hierbij gaat het over economische- en politieke ontwikkelingen maar ook over minder concrete gegevens als de stemming die er in de markt aanwezig is. Op grond hiervan…

Lees verder…

Technische analyse

De technische analyse van aandelen is er op gericht om het juiste moment te bepalen waarop aandelen gekocht of verkocht zouden moeten worden. Dit doet de technische analyse op basis van een koersanalyse van die aandelen. De beurs waarop de aandelen worden verhandeld moet daarbij gezien worden als de ontmoetingsplaats van vraag en aanbod. Bij de technische analyse wordt er geprobeerd om op basis van historische gegevens over de koersen en over het volume (aantal…

Lees verder…

De aandelen- en optiebeurs

In het eerste gedeelte van deze cursus is er een opsomming gegeven van verschillende (niet alle) beleggingsvormen. In het vervolg van deze cursus zal er op twee beleggingsvormen dieper worden ingegaan: aandelen en opties. Om meer te weten van de plaats waar aandelen en opties worden verhandeld, kunt u de verdiepingsstof benaderen. De beurs is een benaming voor de plaats waar vraag en aanbod met betrekking tot aandelen en opties elkaar treffen. In feite is…

Lees verder…