Kengetallen

Een kengetal is een getal waarin geprobeerd wordt een bepaald verschijnsel uit te drukken en zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Daarbij zijn er verschillende kengetallen vast te stellen (we zullen er in het gedeelte over soorten kengetallen een aantal uitwerken). Bovendien kunnen er met die kengetallen verschillende analyses worden uitgevoerd: 1. Verticale analyse Hierbij staat centraal dat door middel van het kengetal iets gezegd kan worden over de situatie van de…

Lees verder…