Volume

Volume zeer belangrijke Technische Indicator Er is al eerder gesteld dat het Volume een heel belangrijke rol speelt binnen het hele gebeuren van de Technische Analyse. Het volume is van groot belang om door u vastgestelde trends en bewegingen in de markt te bevestigen of juist te ontkrachten. Het volume moet toenemen inde richting van de trend die gaande is. Dat houdt in dat er meer volume is op het moment dat de koersen stijgen…

Lees verder…

MA-150 (150 dagen gemiddelde)

Dit gemiddelde is goed te gebruiken voor het inschatten van de trendontwikkeling op lange termijn. De formule die daarbij gehanteerd moet worden is de volgende: MA-150: (GK dag 1 + GK dag 2 + …… + GK dag 150) / 150 GK = Gemiddelde Koers De waarde die hier uitkomt, is het eerste punt op de grafiek. Het tweede punt ontstaat door dezelfde formule als hierboven toe te passen, maar daarbij de Gem. Koers van…

Lees verder…

MA-30 (30 dagen gemiddelde)

Dit gemiddelde is goed te gebruiken voor het inschatten van de trendontwikkeling op korte termijn. De formule die daarbij gehanteerd moet worden is de volgende: MA-30: (GK dag 1 + GK dag 2 + …… + GK dag 30) / 30 GK = Gemiddelde Koers De waarde die hier uitkomt, is het eerste punt op de grafiek. Het tweede punt ontstaat door dezelfde formule als hierboven toe te passen, maar daarbij de Gem. Koers van…

Lees verder…