Bepalen aankoopmoment

buy, koop moment, beleggen, timing

Om het meest gunstige aankoopmoment van een aandeel (en optie) te kunnen bepalen, is het goed om zicht te hebben op de cyclus die bij de analyse van aandelen is te ontdekken. Die cyclus heeft dezelfde vorm als de economische cyclus, te weten: Dalgebied Dit is een periode van, relatief kleine, koersschommelingen die behoorlijk lang kan duren. De koersen van de aandelen schommelen in deze periode vaak tussen de steun- en de weerstandslijnen in. Het…

Lees verder…

Driehoeksformatie

De driehoeksformatie komt vrij veel voor. Het zijn in principe koerspatronen die gebruikt worden voor de korte- of middenlange termijn. In principe dus voor een periode van 1 tot ongeveer 3 maanden. Er worden daarbij een aantal verschillende formaties herkent: A. De symmetrische driehoek Deze driehoek wordt gevormd door twee trendlijnen die in ongeveer dezelfde mate naar elkaar toelopen. Opvallend is dat de toppen steeds lager komen te liggen, terwijl de bodems steeds hoger komen…

Lees verder…

Trendkanaal

In veel gevallen is het mogelijk om zowel een weerstandslijn als een steunlijn te trekken. Aan de ene kant is er een duidelijk patroon ten aanzien van de bodems die er in de grafiek aanwezig zijn en aan de andere kant geldt dat ook voor de toppen in de grafiek. We spreken in dat geval van een trendkanaal. In zulke gevallen komt het ook regelmatig voor dat de weerstandslijn en de steunlijn parallel aan elkaar…

Lees verder…