Solvabiliteitsratio’s

Ook bij deze kengetallen gaat het om de mogelijkheden die de onderneming heeft om de schulden die zij heeft af te kunnen lossen. Hierbij gaat het echter niet om de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een voorbeeld van een solvabiliteitsratio is: Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen Eigen vermogen: bij het eigen vermogen gaat het om de financiële middelen die binnen het bedrijf zelf aanwezig zijn en ingezet zijn in bedrijfsmiddelen. Norm voor solvabiliteitsratio is…

Lees verder…

Liquiditeitsratio’s

Voor een bedrijf is altijd van belang, als dat nodig is, te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Met name op de korte termijn moet zij dat kunnen, zonder daarbij het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Dat betekent dus dat er voldoende financiële middelen direct beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we de liquide middelen van een onderneming. Om goed zicht te krijgen op de liquiditeit van een bedrijf, gaat het om het…

Lees verder…