Rentabiliteitsratio’s

In deze getallen wordt de verhouding tussen de inkomsten van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen uitgedrukt. Ook hier weer een aantal kengetallen, waarvan er echter één wordt uitgewerkt: REV: (Winst (voor belasting) / Eigen vermogen ) X 100% Aan de hand van dit kengetal kan vastgesteld worden of de onderneming een bevredigend resultaat heeft behaald met het eigen vermogen. Als norm kan aangehouden worden dat het percentage dat als kengetal zichtbaar wordt, een paar…

Lees verder…

Money management

Het is verstandig om, wanneer u gaat beleggen, uw geld op een goede manier te blijven beheren. Een aanbeveling is om een bepaald deel van het beschikbare geld, als liquiditeit (dus bijvoorbeeld op een spaarrekening) voor onverwachte tegenvallers paraat te hebben. VOORBEELD De heer Jansen heeft 10.000,= ter beschikking om te gaan beleggen. Hij is een gevorderde belegger en denkt een goede visie te hebben op de aandelenmarkt. De heer Jansen ziet de financiële aandelen,…

Lees verder…

Obligatie

Een obligatie is een schuldbrief die wordt uitgegeven door de overheid of door een particuliere onderneming voor de (meestal) langere termijn. Met andere woorden: u leent een bedrag aan de overheid of aan een particuliere onderneming en daarvoor krijgt u de genoemde schuldbrief (in de vorm van de obligatie). In ruil voor het bedrag dat u uitleent krijgt u een bepaalde rentevergoeding van het bedrijf of van de overheid. Bovendien heeft de obligatie een bepaalde…

Lees verder…