Kopen en verkopen

Duidelijk is dat er verschillen zijn tussen calloptie-contracten en putoptie-contracten. Dit heeft alles te maken met het recht tot kopen of verkopen van aandelen. Om het nog wat ingewikkelder te maken is het mogelijk om zowel tot koop als verkoop (schrijven) van optiecontracten over te gaan (zowel bij put- als call-contracten). Op het moment dat u besluit een optiecontract te kopen, moet u premie betalen. Op het moment dat u besluit een optie te verkopen…

Lees verder…