Prioriteitsaandelen

Dit zijn aandelen die vaak in handen zijn van de oprichters van een onderneming. Deze aandelen geven het recht om mee te beslissen in beheerszaken in het bedrijf. Te denken valt daarbij aan benoeming van bestuurders, commissarissen, enzovoort. Daarbij is men dan niet afhankelijk van het meebeslissen door de gewone aandeelhouders.

Lees verder…