Preferente aandelen

Het woord preferent geeft aan dat er bepaalde voorrechten zijn. In dit geval houdt dat in dat de houders van preferente aandelen bepaalde voorrechten genieten boven de gewone aandeelhouders. Het komt er eigenlijk op neer dat deze aandeelhouders voorrechten hebben bij de winstverdeling en voorkeuren hebben in geval van faillissement. Als er nog gelden naar de aandeelhouders kunnen vloeien, dan zijn de preferente aandeelhouders aan de beurt voor de gewone aandeelhouders. De uitgifte van preferente…

Lees verder…