Overige kengetallen

Tot slot nog een aantal kengetallen die niet echt onder te brengen zijn in de eerder genoemde groepen: Cashflow: Nettowinst + afschrijvingen Met dit kengetal kunt u meer zicht krijgen op de mogelijkheid die een onderneming heeft om investeringen te kunnen doen uit de eigen middelen die beschikbaar zijn. Het is voor dit kengetal erg moeilijk een norm neer te zetten. Daarom is het bij dit kengetal veel beter een vergelijking te maken met andere…

Lees verder…