Voortzetting van een negatieve trend

Ook hier lijkt het koerspatroon sterk op dat van een koersomkeer-formatie. Het verschil is echter dat het hoofd van het koerspatroon hoger ligt dan de linker- en de rechterschouder. Bij de eerder beschreven omkeerformatie was het zo dat het hoofd lager lag. In beide gevallen is het zo dat er eigenlijk gesproken kan worden van een omgekeerde hoofd- en schouderformatie. In beide grafieken is dan ook weer de zogenaamde neklijn te herkennen, aan de hand…

Lees verder…

De hoofd en schouders bodemformatie

Dit patroon kan gezien worden als het spiegelbeeld van de hoofd en schouders formatie. In het hiervoor besproken patroon zien we dat er sprake is van een forse koersdaling. Bij de hoofd en schouders bodemformatie is daarentegen sprake van een koersstijging. Het is een van de meest betrouwbare formaties die een koersstijging aankondigen. De grafiek is eigenlijk een spiegelbeeld van de normale hoofd en schouders formatie. Het grootste verschil tussen de normale hoofd en schouders…

Lees verder…