Momentum

De kern van deze indicator is dat zij aangeeft wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt in een bepaalde periode. Met andere woorden we meten het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde periode daarvoor. In formulevorm ziet dat er als volgt uit: Momentum = Koers (van vandaag) – Koers (van vandaag – n) Ter verduidelijking: als we de koers van vandaag vergelijken met de koers van…

Lees verder…