Economie

Een (mogelijke) definitie is dat de economie, als wetenschap, zich bezighoudt met de welvaart van mensen en met de goederen en diensten die ze nodig hebben. De genoemde goederen en diensten dienen voor behoeftebevrediging, maar zijn schaars. Dat betekent dat mensen keuzes moeten maken. De economie houdt zich bezig met het geschetste keuzeprobleem. Vanuit deze ‘kern’ kunnen we nu onderscheid maken tussen micro-economie, meso-economie en macro-economie. Micro-economie Richt zich vooral op de afzonderlijke bedrijven, wat…

Lees verder…