Liquiditeitsratio’s

Voor een bedrijf is altijd van belang, als dat nodig is, te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Met name op de korte termijn moet zij dat kunnen, zonder daarbij het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Dat betekent dus dat er voldoende financiële middelen direct beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we de liquide middelen van een onderneming. Om goed zicht te krijgen op de liquiditeit van een bedrijf, gaat het om het…

Lees verder…