Voortzetting van een negatieve trend

Ook hier lijkt het koerspatroon sterk op dat van een koersomkeer-formatie. Het verschil is echter dat het hoofd van het koerspatroon hoger ligt dan de linker- en de rechterschouder. Bij de eerder beschreven omkeerformatie was het zo dat het hoofd lager lag. In beide gevallen is het zo dat er eigenlijk gesproken kan worden van een omgekeerde hoofd- en schouderformatie. In beide grafieken is dan ook weer de zogenaamde neklijn te herkennen, aan de hand…

Lees verder…

Koerspatronen

In de technische analyse wordt er van uit gegaan dat koersen zich niet alleen voortbewegen in bepaalde trends, maar dat er ook bepaalde patronen zijn te herkennen, die iets kunnen zeggen over het verdere koersverloop. Het is dan vooral belangrijk om deze koerspatronen te herkennen die kunnen helpen bij het bepalen wanneer een bepaalde trend stopt en een nieuwe trend begint. In het algemeen kan gesteld worden dat er 2 vormen zijn van koerspatronen. In…

Lees verder…