Bronnen

Een belangrijke bron om de fundamentele analyse mee te starten, is het jaarverslag van een onderneming. Het is een document waarin de leiding van een bedrijf verantwoording aflegt en informatie verstrekt over het in een bepaalde periode gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Verder is het natuurlijk van belang ook tussentijdse berichten, zoals kwartaalcijfers en jaarcijfers, goed te blijven volgen (bijvoorbeeld via de krant, teletekst, vakbladen, enzovoort) en te proberen daaruit conclusies te trekken.…

Lees verder…

Nadelen van een beursnotering

Naast de voordelen, die logischerwijs opwegen tegen de nadelen, zijn deze laatste er echter wel. Ook hiervan een korte opsomming: 1.) Er is een plicht tot informatieverstrekking Een fonds dat op de beurs genoteerd staat heeft de plicht om bepaalde cijfers en plannen van de onderneming naar buiten te brengen. Vooral de financiële cijfers komen vier keer per jaar naar buiten in de vorm van kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers. Verder kan het zo zijn dat…

Lees verder…