Elliot Wave

Een ander belangrijk persoon die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de technische analyse is Ralph Elliott. Ook hij was van mening dat het belangrijkste voor de belegger is om de primaire trend die op bepaald moment in de markt is, te ontdekken. Hij stelde na uitvoerige studie vast dat er in de koersgrafieken, bepaalde golfbewegingen te herkennen zijn. Meer specifiek: volgens Elliott was er steeds sprake van 5 opgaande- en 3…

Lees verder…