Rentabiliteitsratio’s

In deze getallen wordt de verhouding tussen de inkomsten van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen uitgedrukt. Ook hier weer een aantal kengetallen, waarvan er echter één wordt uitgewerkt: REV: (Winst (voor belasting) / Eigen vermogen ) X 100% Aan de hand van dit kengetal kan vastgesteld worden of de onderneming een bevredigend resultaat heeft behaald met het eigen vermogen. Als norm kan aangehouden worden dat het percentage dat als kengetal zichtbaar wordt, een paar…

Lees verder…

Solvabiliteitsratio’s

Ook bij deze kengetallen gaat het om de mogelijkheden die de onderneming heeft om de schulden die zij heeft af te kunnen lossen. Hierbij gaat het echter niet om de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een voorbeeld van een solvabiliteitsratio is: Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen Eigen vermogen: bij het eigen vermogen gaat het om de financiële middelen die binnen het bedrijf zelf aanwezig zijn en ingezet zijn in bedrijfsmiddelen. Norm voor solvabiliteitsratio is…

Lees verder…

Introduceren van aandelen op de beurs

Het is duidelijk dat iedereen die een eigen onderneming wil beginnen, geld nodig heeft. In vaktermen spreken we dan van kapitaal. De onderneming kan dat kapitaal onder andere krijgen door aandelen uit te geven. In zo’n geval spreekt men dan van een aandelenemissie. Dit wil nog niet zeggen dat een onderneming, die kiest voor een aandelenemissie, dan ook gelijk met die aandelen op de beurs genoteerd is. Een onderneming kan daar echter op een gegeven…

Lees verder…