De hoofd en schouders bodemformatie

Dit patroon kan gezien worden als het spiegelbeeld van de hoofd en schouders formatie. In het hiervoor besproken patroon zien we dat er sprake is van een forse koersdaling. Bij de hoofd en schouders bodemformatie is daarentegen sprake van een koersstijging. Het is een van de meest betrouwbare formaties die een koersstijging aankondigen. De grafiek is eigenlijk een spiegelbeeld van de normale hoofd en schouders formatie. Het grootste verschil tussen de normale hoofd en schouders…

Lees verder…