Conjunctuur

In het voorafgaande hebben we geprobeerd enige uitleg te geven over een aantal economische begrippen als rente, inflatie, sparen en investeren. Natuurlijk zijn er nog veel meer begrippen die nader uitgelegd zouden kunnen worden. We beperken ons echter tot nog één begrip, conjunctuur. In het begrip conjunctuur komen twee andere begrippen tot uitdrukking, namelijk nationaal inkomen (de som van alles wat we met elkaar verdienen) en werkloosheid. Het verband tussen die twee komt dan zichtbaar…

Lees verder…