Bronnen

Een belangrijke bron om de fundamentele analyse mee te starten, is het jaarverslag van een onderneming. Het is een document waarin de leiding van een bedrijf verantwoording aflegt en informatie verstrekt over het in een bepaalde periode gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Verder is het natuurlijk van belang ook tussentijdse berichten, zoals kwartaalcijfers en jaarcijfers, goed te blijven volgen (bijvoorbeeld via de krant, teletekst, vakbladen, enzovoort) en te proberen daaruit conclusies te trekken.…

Lees verder…