Nadelen van een beursnotering

Naast de voordelen, die logischerwijs opwegen tegen de nadelen, zijn deze laatste er echter wel. Ook hiervan een korte opsomming: 1.) Er is een plicht tot informatieverstrekking Een fonds dat op de beurs genoteerd staat heeft de plicht om bepaalde cijfers en plannen van de onderneming naar buiten te brengen. Vooral de financiële cijfers komen vier keer per jaar naar buiten in de vorm van kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers. Verder kan het zo zijn dat…

Lees verder…

Voorwaarden voor een beursnotering

De belangrijkste voorwaarde voor een onderneming om toegelaten te kunnen worden tot de beurs, is dat er sprake is van een NV (naamloze vennootschap). Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden op financieel gebied, onder andere: 1.) De onderneming moet ten minste 5 jaar bestaan. 2.) Van de genoemde 5 jaar moet de onderneming minstens 3 jaar winst hebben geboekt. 3.) De onderneming moet een eigen vermogen hebben van tenminste 5 miljoen. 4.) De waarde van…

Lees verder…

Introduceren van aandelen op de beurs

Het is duidelijk dat iedereen die een eigen onderneming wil beginnen, geld nodig heeft. In vaktermen spreken we dan van kapitaal. De onderneming kan dat kapitaal onder andere krijgen door aandelen uit te geven. In zo’n geval spreekt men dan van een aandelenemissie. Dit wil nog niet zeggen dat een onderneming, die kiest voor een aandelenemissie, dan ook gelijk met die aandelen op de beurs genoteerd is. Een onderneming kan daar echter op een gegeven…

Lees verder…