Voortzetting van een negatieve trend

Ook hier lijkt het koerspatroon sterk op dat van een koersomkeer-formatie. Het verschil is echter dat het hoofd van het koerspatroon hoger ligt dan de linker- en de rechterschouder. Bij de eerder beschreven omkeerformatie was het zo dat het hoofd lager lag. In beide gevallen is het zo dat er eigenlijk gesproken kan worden van een omgekeerde hoofd- en schouderformatie. In beide grafieken is dan ook weer de zogenaamde neklijn te herkennen, aan de hand…

Lees verder…

Call-contract verkopen (schrijven)

U bent ervan overtuigd dat, als u een call-contract verkoopt (schrijft), de onderliggende waarde zal afnemen in waarde. Ook kan het zijn dat u verwacht dat de onderliggende waarde op de expiratiedatum niet hoger zal zijn dan de uitoefenprijs. Met andere woorden, u denkt dat de koers van het aandeel zal gaan dalen of niet sterk zal stijgen. Met het verkopen van een call-contract heeft u de plicht (let u dus goed op) om eventueel…

Lees verder…

Put-contract kopen

U bent ervan overtuigd dat, als u een put-contract koopt, de onderliggende waarde zal afnemen in waarde. Met andere woorden, u denkt dat de koers van het aandeel zal gaan dalen. Bekend is dat u met de aankoop van dit contract het recht heeft om de aandelen tegen een bepaalde prijs te verkopen. En voor het verkrijgen van dat recht betaalt u premie. Ook hier is het geïnvesteerde bedrag uw (eventuele) maximale verlies. VOORBEELD U…

Lees verder…