Solvabiliteitsratio’s

Ook bij deze kengetallen gaat het om de mogelijkheden die de onderneming heeft om de schulden die zij heeft af te kunnen lossen. Hierbij gaat het echter niet om de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een voorbeeld van een solvabiliteitsratio is: Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen Eigen vermogen: bij het eigen vermogen gaat het om de financiële middelen die binnen het bedrijf zelf aanwezig zijn en ingezet zijn in bedrijfsmiddelen. Norm voor solvabiliteitsratio is…

Lees verder…