Gewone aandelen

Een aandeel is dus een ‘stukje eigendom’ van een bedrijf, dat recht geeft op een gedeelte van de winst van die onderneming. Dit gedeelte van de winst wordt jaarlijks uitgekeerd in de vorm van het zogeheten dividend. Het dividend kan op verschillende manieren worden uitgekeerd aan de aandeelhouder, te weten in contanten of in nieuwe aandelen (stockdividend). Op het moment dat een bedrijf failliet gaat, kan de aandeelhouder niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die…

Lees verder…