Certificaten van aandelen

In de praktijk onderscheiden we ook nog de zogenoemde aandelen aan toonder en de aandelen op naam. Om de administratie van de aandelen op naam te vergemakkelijken, ging men over tot de oprichting van een administratiekantoor, dat als vertrouwenspersoon optrad. Het administratiekantoor hield de originele aandelen in beheer en gaf een gelijk aantal certificaten (aan toonder) af. Dit omdat de aandelen aan toonder (aandelen zijn van diegene die ze kan tonen) veel makkelijker te verhandelen…

Lees verder…