Wie kunnen er beleggen?

Eigenlijk zijn er twee grote groepen die zich bezighouden met beleggen en speculeren, te weten: institutionele beleggers en particuliere beleggers. Onder institutionele beleggers verstaan we onder andere pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij ontvangen veel financiële middelen van de premiebetalers. Die premie wordt vervolgens door hen ingezet. Met andere woorden: de institutionele beleggers zetten de aan hun toevertrouwde premies in om uiteindelijk de premiebetaler van dienst te kunnen zijn, maar ook om winst te maken. Zij worden…

Lees verder…