Cursus Beleggen

Welkom bij Cursus Beleggen.

Waren er voorheen andere onderwerpen die tijdens feestelijke gelegenheden werden besproken, de laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over aandelen, opties en diverse andere beleggingsvormen. Door de goed functionerende economie en de toenemende welvaart krijgen steeds meer mensen financiële middelen beschikbaar. Automatisch komt dan ook de vraag naar boven: ‘Wat kan ik met die toegenomen middelen doen?’

Eén van de dingen die u met uw geld kunt gaan doen, is beleggen. U kunt beleggen in alles wat waarde heeft en wat in waarde veranderd. Steeds meer particuliere beleggers vinden hun weg naar de Amsterdamse beurs. Op het moment dat de rente op spaarrekeningen laag is, zetten particuliere beleggers het geld niet op de genoemde spaarrekening. Zij verwachten op een andere manier meer rendement te behalen.

De bedoeling van deze site / cursus beleggen is om de particuliere belegger een basis te geven, waarmee hij/zij beter in staat zal zijn om zelf keuzes te maken. Daarbij wordt vooral ingegaan op twee beleggingsvormen: aandelen en opties. Indien u als belegger goed weet wat de ‘vaktermen’ inhouden die in de beleggingswereld worden gehanteerd en bovendien weet hoe u analyses kunt maken van de verschillende bedrijven en hoe u de koersontwikkeling van aandelen goed kunt volgen, dan zult u steeds zekerder gaan handelen. Daarbij zult u steeds zelfstandiger keuzes kunnen en durven maken. U zult dan de verschillende adviezen, die te lezen zijn in financiële bladen en te horen zijn van de beleggersanalisten, beter kunnen vergelijken met uw eigen mening.

Daarom wordt op deze site een cursus uiteengezet wat beleggen is, wordt er iets gezegd over het waarom van beleggen en wordt er een kort overzicht gegeven van de beleggersmogelijkheden die er zijn. Belangrijk is daarbij het opstellen van een risicoprofiel op basis waarvan u kiest voor een bepaalde beleggingsvorm. Ook wordt er nader uitleg gegeven over aandelen en opties en is aangegeven hoe de beurs en de daarop genoteerde aandelen en opties gevolgd kunnen worden. Tevens wordt er ingegaan op de manier waarop er ‘voorspellingen’ gedaan kunnen worden over de koersen van aandelen. Daarbij is er aandacht voor de economische analyse, de fundamentele analyse en met name de technische analyse. Tot slot is er aandacht besteed aan de eventueel te hanteren strategieën bij de aan- en verkoop van opties.

Deze cursus beleggen moet vooral gezien worden als een basis om meer inzicht te krijgen in datgene wat zich op de aandelen- en optiemarkt afspeelt. Wat vooral belangrijk is, zeker voor de beginnende particuliere belegger, is dat het beleggen ook gezien kan worden als een leuke en boeiende hobby. Door de opgedane ervaringen zal de eigen kennis van het beleggen in aandelen vergroot worden. Daarmee zal ook het vertrouwen in de eigen inzichten toenemen. U bent tenslotte de persoon die zelf beslist welke orders u zult willen plaatsen op de aandelen- en/of optiebeurs.

Deze cursus beleggen kan die verantwoordelijkheid niet van u overnemen en is in die zin geen garantie voor succes. Wel kan het ertoe bijdragen dat u zelfverzekerder handelt vanuit het gevoel: ‘Ik doe iets omdat ik weet wat ik doe.’

Cursus Beleggen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.