Indicatoren

Naast het tekenen en lezen van grafieken met behulp van een computerprogramma, van waaruit u voorspellingen probeert te doen naar de toekomst toe, maakt de technische analyse ook gebruik van zogenaamde indicatoren. In feite zijn dat gemiddelden die aan de hand van een bepaalde formule tot stand komen en waarvan de resultaten in een grafiek zijn uit te zetten. De combinatie van de koersformaties en de indicatoren kunnen u een beter inzicht geven in de…

Lees verder…