Momentum

De kern van deze indicator is dat zij aangeeft wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt in een bepaalde periode. Met andere woorden we meten het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde periode daarvoor. In formulevorm ziet dat er als volgt uit: Momentum = Koers (van vandaag) – Koers (van vandaag – n) Ter verduidelijking: als we de koers van vandaag vergelijken met de koers van…

Lees verder…

Relatieve Sterkte Index (RSI)

De Relatieve Sterkte Index (RSI)is ook een methode om de juiste aankoop- en verkoopmomenten zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Het is een methode die probeert een beeld te geven van de mate waarin een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd wordt. De daarbij gehanteerde formule luidt: RSI: 100 – (100 / 1+RS) De ups en downs stellen de som voor van het aantal punten dat de koers gestegen of gedaald is ten opzichte van de voorgaande…

Lees verder…

Indicatoren in Trading markets

Op het moment dat er niet duidelijk sprake is van een positieve- of van een negatieve trend zijn de hiervoor beschreven indicatoren minder betrouwbaar. In dergelijke markten zijn andere indicatoren ontwikkeld die gebaseerd zijn op het schommelen van de koers van een aandeel of index rond een bepaalde waarde uit het verleden. Door de huidige koers te vergelijken met die koers uit het verleden, kan de kracht van de markt gemeten worden. De momenten dat…

Lees verder…