Conjunctuur

In het voorafgaande hebben we geprobeerd enige uitleg te geven over een aantal economische begrippen als rente, inflatie, sparen en investeren. Natuurlijk zijn er nog veel meer begrippen die nader uitgelegd zouden kunnen worden. We beperken ons echter tot nog één begrip, conjunctuur. In het begrip conjunctuur komen twee andere begrippen tot uitdrukking, namelijk nationaal inkomen (de som van alles wat we met elkaar verdienen) en werkloosheid. Het verband tussen die twee komt dan zichtbaar…

Lees verder…

Sparen en investeren

Sparen heeft als belangrijkste kenmerk dat mensen hun geld naar de bank brengen en daarvoor rente ontvangen, of andere manieren zoeken om rendement op hun geld te halen. Het geld wordt dus niet besteed aan goederen en/of diensten. We noemen dat vrij sparen, omdat de spaarder zelf kan beslissen hoeveel geld hij/zij wil sparen. Daarnaast kennen we ook contractueel sparen. Dit is sparen via bijvoorbeeld een levensverzekering en houdt in dat er periodiek premie moet…

Lees verder…

Samenhang tussen rente en inflatie

In het cursusgedeelte over rente en inflatie is er een duidelijke samenhang te zien tussen rente en inflatie. Bij een toenemende inflatie zien we een hogere rentestand. Op het moment dat de rente stijgt, heeft dat een aantal consequenties. De toenemende rente zorgt ervoor dat meer mensen hun geld op een spaarrekening zetten (dat biedt een duidelijke veiligheid tegen bijvoorbeeld de geldontwaarding, met weinig risico) en dus niet besteden aan het kopen van goederen en/of…

Lees verder…