Nadelen van een beursnotering

Naast de voordelen, die logischerwijs opwegen tegen de nadelen, zijn deze laatste er echter wel. Ook hiervan een korte opsomming: 1.) Er is een plicht tot informatieverstrekking Een fonds dat op de beurs genoteerd staat heeft de plicht om bepaalde cijfers en plannen van de onderneming naar buiten te brengen. Vooral de financiële cijfers komen vier keer per jaar naar buiten in de vorm van kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers. Verder kan het zo zijn dat…

Lees verder…

Voordelen van een beursnotering

Zoals al eerder gezegd zijn er voor een onderneming een aantal voordelen te noemen ten aanzien van een gang naar de beurs. Hier nog even op rij: Kapitaalverschaffing Door uitgifte van aandelen verschaft de onderneming zich kapitaal om eventueel extra investeringen te kunnen doen. Zeker als het gaat om het doen van overnames (Ahold is daar een goed voorbeeld van), kunnen extra middelen uit emissie van nieuwe aandelen een goede aanvulling van het bedrijfskapitaal zijn.…

Lees verder…

Voorwaarden voor een beursnotering

De belangrijkste voorwaarde voor een onderneming om toegelaten te kunnen worden tot de beurs, is dat er sprake is van een NV (naamloze vennootschap). Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden op financieel gebied, onder andere: 1.) De onderneming moet ten minste 5 jaar bestaan. 2.) Van de genoemde 5 jaar moet de onderneming minstens 3 jaar winst hebben geboekt. 3.) De onderneming moet een eigen vermogen hebben van tenminste 5 miljoen. 4.) De waarde van…

Lees verder…