Uitgangspunten om te gaan beleggen

Ook als u uiteindelijk heeft besloten u bezig te gaan houden met het beleggen van uw geld in aandelen en/of opties blijft het belangrijk om steeds een aantal zaken voor ogen te houden: 1.) Kies een methode Als u goed met beleggen bezig wilt zijn, dan is het belangrijk om een bepaalde methode te kiezen. Die methode dient zo te zijn dat u er op een consequente manier mee om kunt gaan en dat u…

Lees verder…

Wie kunnen er beleggen?

Eigenlijk zijn er twee grote groepen die zich bezighouden met beleggen en speculeren, te weten: institutionele beleggers en particuliere beleggers. Onder institutionele beleggers verstaan we onder andere pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij ontvangen veel financiële middelen van de premiebetalers. Die premie wordt vervolgens door hen ingezet. Met andere woorden: de institutionele beleggers zetten de aan hun toevertrouwde premies in om uiteindelijk de premiebetaler van dienst te kunnen zijn, maar ook om winst te maken. Zij worden…

Lees verder…