Voorwaarden voor een beursnotering

De belangrijkste voorwaarde voor een onderneming om toegelaten te kunnen worden tot de beurs, is dat er sprake is van een NV (naamloze vennootschap). Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden op financieel gebied, onder andere:

1.) De onderneming moet ten minste 5 jaar bestaan.
2.) Van de genoemde 5 jaar moet de onderneming minstens 3 jaar winst hebben geboekt.
3.) De onderneming moet een eigen vermogen hebben van tenminste 5 miljoen.
4.) De waarde van de te plaatsen aandelen moet tenminste 5 miljoen zijn.

Verder moet de NV bij de introductie van de aandelen een prospectus uitgeven, waarin een betrouwbaar en compleet beeld van de onderneming wordt gegeven. Daarin moet informatie worden gegeven over onder andere historie, bedrijfsactiviteiten, marktontwikkelingen, management en toekomstperspectief. Ook moet er een door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde balans en resultatenrekening in zijn opgenomen.

Degene die de introductie van de onderneming op de beurs verzorgt (de emittent) moet de overtuiging hebben dat de emissie een goede kans van slagen heeft. Daarom zal deze uitvoerig kijken naar het bedrijf, voordat het besluit genomen wordt om de emissie te gaan doen. In het bijzonder zal daarbij gelet worden op het management van de onderneming, de omvang van de onderneming en de toekomstvisie van het bedrijf. Verder zal gekeken worden naar de marktomstandigheden waaronder de emissie plaats zou moeten vinden.

Het gaat er niet alleen om dat de aandelen op de markt gebracht worden, maar ook dat de koersontwikkeling na de emissie positief is. In een markt die op het moment van de geplande emissie slecht is, kan het dus gebeuren dat de emissie op het laatste moment wordt afgeblazen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.