Obligatie

Een obligatie is een schuldbrief die wordt uitgegeven door de overheid of door een particuliere onderneming voor de (meestal) langere termijn. Met andere woorden: u leent een bedrag aan de overheid of aan een particuliere onderneming en daarvoor krijgt u de genoemde schuldbrief (in de vorm van de obligatie).

In ruil voor het bedrag dat u uitleent krijgt u een bepaalde rentevergoeding van het bedrijf of van de overheid. Bovendien heeft de obligatie een bepaalde looptijd (die doorgaans zal variëren van 5 tot 30 jaar). De eerder genoemde rentevergoeding, die gekoppeld is aan de genoemde obligatie, noemen we couponrente. Naast de te ontvangen rente krijgt u, na afloop van de lening, het uitgeleende bedrag terug.

Daartegenover staat de marktwaarde van een obligatie. De marktwaarde zal meestal lager of hoger zijn dan de nominale waarde (bedrag dat u aan de overheid of het bedrijf leent). Dat is afhankelijk van de verhouding tussen het rentepercentage dat aan een obligatie is gekoppeld, de werkelijke rentestand en de looptijd van de obligatie.

Zo gezegd is een risico van beleggen in obligaties dat u de kans loopt om extra inkomsten te missen. Bij een stijgende rente zou namelijk het deponeren van uw geld op een spaarrekening meer opleveren dan het geld dat u heeft geïnvesteerd in obligaties. Tot slot wordt nog een belangrijke obligatievorm beschreven:

De converteerbare obligatie
Het kenmerk van de converteerbare obligatie is dat de belegger zijn schuldbewijs gedurende een bepaalde periode kan omwisselen tegen aandelen van dezelfde onderneming. Deze omwisseling wordt conversie genoemd. Bij de emissie van de convertible legt de onderneming de periode waarin deze omwisseling kan plaatsvinden, samen met de omwisselkoers (de conversiekoers) vast. Wanneer de beurskoers van de onderneming zich gunstig ontwikkelt zodat deze boven de conversiekoers komt, wordt conversie aantrekkelijk voor de belegger. Wanneer de koersontwikkeling minder florissant verloopt, wisselt de belegger niet om. Hij houdt de obligaties aan en ontvangt een vaste rente tot het moment van aflossing is aangebroken. Op converteerbare obligaties wordt een lager rentepercentage vergoed dan op normale obligaties, maar daar staat tegenover dat de belegger kans heeft op toekomstige koerswinst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.