Volume

Volume zeer belangrijke Technische Indicator

Er is al eerder gesteld dat het Volume een heel belangrijke rol speelt binnen het hele gebeuren van de Technische Analyse. Het volume is van groot belang om door u vastgestelde trends en bewegingen in de markt te bevestigen of juist te ontkrachten. Het volume moet toenemen inde richting van de trend die gaande is. Dat houdt in dat er meer volume is op het moment dat de koersen stijgen in een opgaande trend.

Daar tegenover: het volume moet toenemen op het moment dat de koersen dalen in een neergaande trend. Wel is het zo dat in zo’n neergaande trend ook de “natuurlijke zwaartekracht” werk doet, zodat gesteld mag worden dat in een neergaande beweging van de markt het volume minder bepalend is dan in een opgaande markt.

Het volume is niet anders dan het totaal van het aantal verhandelde aandelen. Op het moment dat u een aandeel koopt, staat daar een verkoper tegenover en op het moment dat u verkoopt, staat daar een koper tegenover. Het gaat m.a.w. om het spel van vraag en aanbod.

Het volume is eenvoudig weer te geven in een staafgrafiek, die meestal recht onder de koersgrafiek is geplaatst. In een oogopslag is dan te zien hoeveel aandelen er verhandeld zijn en bij welke koersbeweging dat het geval was. Het volume zegt dan iets over de kracht die achter zo’n koersbeweging zit en over de emotie die er op bepaald moment in de markt aanwezig is.

Uiteraard is het belangrijk om te weten wat nu een hoog- of een laag volume is voor een bepaald aandelenfonds. Meestal wordt gesteld dat een volume hoog is op het moment dat het aantal verhandelde aandelen 25% hoger ligt dan in de afgelopen handelsdagen. Een hulpmiddel is dat in de volumegrafiek een voortschrijdend gemiddelde wordt aangegeven.

volume, technische indicatoren, analyse

Tot slot geven we nog een aantal handelsregels die rondom het inschatten van het volume van belang zijn:

1.) In een beweging van de markt waarin er sprake is van omhoog gaande koersen, moet het volume gaan stijgen zodra de koersen omhoog gaan.
2.) Een dip in een omhoog gaande trend, ontstaat meestal eerst met gelijkblijvende of zelfs afnemende volumes. Vervolgens gaat het volume omhoog omdat een groter aantal beleggers winst neemt. Tot slot neemt het volume weer af.
3.) Zodra de markt een bodem vormt bij hoge volumes, kan de markt verder naar beneden gaan. In tegenstelling: op het moment dat de markt een bodem gaat vormen bij lage volumes, ontstaat er mogelijk een koopgelegenheid.
4.) Zodra het volume af gaat nemen terwijl de trend verder blijft gaan, dan kan er een trendverandering aan staan te komen. (er is sprake van divergentie). Ook deze techniek werkt beter bij een opgaande trend dan bij een trend die omlaag gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.