Veronderstellingen John J. Murphy

1.) De markt verdisconteert geleidelijk alles
Dit is de primaire en meest belangrijke veronderstelling waarop de technische analyse is gebaseerd en houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat alle factoren die de koers kunnen beïnvloeden, uiteindelijk terug te vinden zijn in de koersen van aandelen en markten. Hierbij gaat het over economische- en politieke ontwikkelingen maar ook over minder concrete gegevens als de stemming die er in de markt aanwezig is. Op grond hiervan wordt er in de technische analyse alleen gekeken naar de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt. Alleen de koersontwikkeling en de bijbehorende volumes zijn belangrijk. Het gaat dus uit van het gegeven dat koersveranderingen, veranderingen weergeven in de verhouding tussen de vraag en het aanbod en dat van daaruit voorspellingen gedaan kunnen worden naar de toekomstige ontwikkelingen van het koersverloop.

2.) De markt en dus de koersen bewegen zicht voort in trends
Het belangrijkste element van de technische analyse is het ontdekken van trends. De technische analyse gaat er van uit dat de koersen van aandelen zich voortbewegen in trends. Het gaat er dus vooral om dat ontdekt wordt welke trend er aanwezig is en wanneer er sprake is van een zogenaamde trendomkeer. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat een koerstrend die in een bepaalde richting loopt met een bepaalde snelheid, die richting en snelheid eerder zal blijven volgen dan dat die verloren gaat.

3.) De geschiedenis herhaalt zich
Uiteraard zijn historische gegevens van groot belang voor de technische analyse. Over de laatste honderd jaar zijn grafieken van koersbewegingen en marktontwikkelingen door de technische analyse verzameld en bestudeerd. Door die bestudering zijn zij tot de stelling gekomen dat de te herkennen patronen ook een goed beeld of een voorteken kunnen geven van een bepaalde koers- of marktontwikkeling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.