Trend

Zoals gesteld is het doel van de technische analyse om voorspellingen te doen over de toekomstige koersontwikkelingen op basis van historische gegevens. Het gaat er vooral om te herkennen in welke richting de markt zich beweegt. Bijna alle instrumenten die de technische analyse ter beschikking staan, worden gebruikt om de richting van die trend te bepalen. Ook is het van groot belang om te ontdekken wanneer er sprake is van een trendverandering. Koersen bewegen zich meestal niet steeds in een zelfde richting. Een grafiek van een bepaald aandeel geeft vaak een zigzaggend patroon weer. Daarin zijn dan toppen en dalen te ontdekken. Door deze dalen te verbinden en de toppen te verbinden met een lijn kunnen trends zichtbaar gemaakt worden. Belangrijk is dan nog dat er verschillende trends te herkennen zijn binnen de technische analyse:

1. De opwaartse trend
Het mag duidelijk zijn dat de koersontwikkeling naar boven gericht is. De dalen die gevormd worden in de grafiek komen hoger te liggen, evenals de toppen.

2. De neerwaartse trend
Hier is de koersontwikkeling naar beneden gericht. De dalen die gevormd worden in de grafiek komen lager te liggen, evenals de toppen.

3. De zijwaartse trend
De zijwaartse trend wordt gekenmerkt door een serie van toppen en dalen die zich in een zijwaartse richting bewegen.

Om de voorafgaande trends zichtbaarder te maken staan er verschillende methodes ten dienste van de technische analyse. Belangrijk daarbij is wel dat u duidelijk is dat u zelf de persoon bent die besluit hoe die methodes worden gebruikt en welke conclusies er uit worden getrokken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.