Stochastics

De Stochastics is een indicator die ontwikkeld is door George Lane en daarbij worden twee lijnen gebruikt. Die twee lijnen bewegen zoich binnen een bepaalde bandbreedte waarvan de waarden 0 en 100 zijn.

Uitgangspunt is de waarneming dat op het moment dat de koersen aan het stijgen zijn, de slotkoers van een dag zich dichter bevindt bij het bovenste deel van het gebied waarin gedurende de dag de koersen zich hebben bewogen. Andersom is het zo dat op het moment dat de koersen dalen, de slotkoers van een dag zich dichter bevindt bij het onderste deel van het gebied waarin gedurende de dag de koersen zich hebben bewogen. Het gaat er dan om te bepalen waar de meest recente slotkoers zich bevindt t.o.v. het koersbereik.

Zoals gezegd bestaat de Stochastics-indicator uit twee lijnen. Voor het bepalen van de %K-lijn wordt de volgende formule gebruikt:

%K = 100 [ (C – L5) / (H5 – L5) ]

Daarbij is C de meest recente slotkoers, L5 de laagste koers van de laatste 5 dagen en H5 de hoogste koers van de laatste 5 dagen.

Deze %K-lijn meet de relatieve positie van de laatste koers in een bepaalde periode. Op het moment dat de uitkomst hoog is, betekent dat dat de laatste koers dichtbij de hoogste koers in een bepaald koersbereik ligt. Andersom is het dan weer zo dat, wanneer de uitkomst laag is, de koers van het moment zich dichtbij de laagste koers van die gekozen periode bevindt

Voor het bepalen van de tweede lijn, de %D-lijn wordt de volgende formule gebruikt:

%D = 100 (H3/L3)

Deze %D-lijn is een ongewogen gemiddelde van de %K-lijn, waardoor die %K-lijn minder grillig van karakter wordt gemaakt. Zodra de %D-lijn een waarde heeft die boven (ongeveer) de 80 ligt, komt de Stochastics in de overbought-zone terecht en zodra de %D-lijn onder (ongeveer) de 20 komt, komt de Stochastics in de oversold-zone terecht.

De overbought-zone is dan het signaal dat de huidige koers zich dichtbij de hoogste koers in een gekozen periode bevindt en de oversold-zone is dan uiteraard het signaal dat de huidige koers zich dichtbij de laagste koers in een bepaalde periode bevindt.

Bij de Stochastics is wel bepalend welke waarden worden ingesteld omdat er een snelle maar ook een langzame Stochastics gehanteerd kan worden. Voor de snelle Stochastics worden dan vaak de waarden: 5, 3, 3 ingesteld en voor de langzame Stochastics de waarden: 14, 5 en 3. De laatste (langzame) geeft dus tragere signalen af die echter over het algemeen wel betrouwbaarder zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.