Sparen en investeren

Sparen heeft als belangrijkste kenmerk dat mensen hun geld naar de bank brengen en daarvoor rente ontvangen, of andere manieren zoeken om rendement op hun geld te halen. Het geld wordt dus niet besteed aan goederen en/of diensten. We noemen dat vrij sparen, omdat de spaarder zelf kan beslissen hoeveel geld hij/zij wil sparen. Daarnaast kennen we ook contractueel sparen. Dit is sparen via bijvoorbeeld een levensverzekering en houdt in dat er periodiek premie moet worden betaald.

Ook bedrijven kunnen sparen in die zin dat zij geld reserveren (bijvoorbeeld voor investeringen die op een bepaald moment gedaan zouden kunnen worden of voor een buffer voor mindere tijden), wat tot gevolg heeft dat het niet uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

Tot slot kan ook de overheid sparen. Dit doet zij op het moment dat ze besluit om niet al haar inkomsten weer uit te gaan geven, maar te storten bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Investeren staat tegenover sparen. Bij investeringen worden dingen aangeschaft (bijvoorbeeld machines, gebouwen, enzovoort). Voor die investeringen is geld nodig. Dat benodigde geld komt eigenlijk uit alle besparingen die we met elkaar doen.

Hier ligt dus het verband tussen het sparen en het investeren. Op het moment dat er genoeg gespaard wordt is er dus voldoende geld om te kunnen gaan investeren. Wat heeft dat echter te maken met de beurshandel? Hierover de volgende uitleg:

Als veel consumenten besluiten geld niet direct te besteden aan het aankopen van producten en/of diensten, dan zouden die mensen kunnen besluiten om het bedrag te gaan sparen. Daarbij kan er gedacht worden aan het sparen via een spaarrekening, maar ook aan een wat risicovollere spaarvorm, namelijk beleggen in aandelen. Op het moment dat iemand besluit om aandelen te gaan kopen (als er een emissie plaatsvindt van nieuwe aandelen) van een bedrijf, geeft hij dat bedrijf de mogelijkheid om met dat geld investeringen te gaan doen. In die zin is het voor bedrijven van belang dat er ook voldoende geld bij de consumenten is om te sparen, zodat er kapitaal op de beurs beschikbaar komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.