Solvabiliteitsratio’s

Ook bij deze kengetallen gaat het om de mogelijkheden die de onderneming heeft om de schulden die zij heeft af te kunnen lossen. Hierbij gaat het echter niet om de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een voorbeeld van een solvabiliteitsratio is:

Solvabiliteitsratio:
Eigen vermogen / Totaal vermogen
Eigen vermogen: bij het eigen vermogen gaat het om de financiële middelen die binnen het bedrijf zelf aanwezig zijn en ingezet zijn in bedrijfsmiddelen.

Norm voor solvabiliteitsratio is 30%. Dit betekent dat 30% van het totaal vermogen bestaat uit eigen vermogen. Dit is dan voor de banken die het krediet zouden kunnen verstrekken acceptabel. Natuurlijk is dit niet het enige kengetal waar de bank naar kijkt bij het beoordelen of er krediet verstrekt zal worden aan een bedrijf. Hoofdzakelijk zal beoordeeld worden of een onderneming in de toekomst de aflossingen en de rente kan betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.