Samenhang tussen rente en inflatie

In het cursusgedeelte over rente en inflatie is er een duidelijke samenhang te zien tussen rente en inflatie. Bij een toenemende inflatie zien we een hogere rentestand. Op het moment dat de rente stijgt, heeft dat een aantal consequenties. De toenemende rente zorgt ervoor dat meer mensen hun geld op een spaarrekening zetten (dat biedt een duidelijke veiligheid tegen bijvoorbeeld de geldontwaarding, met weinig risico) en dus niet besteden aan het kopen van goederen en/of diensten.

Dat betekent dus dat de bedrijven minder kunnen verkopen en dus minder winst zullen maken, waarbij het zich dus laat raden dat dat slecht is voor de koersen van de aandelen.

Daarnaast is er ook sprake van een nog directer negatief effect op de koersen van aandelen. Op het moment dat mensen hun geld naar de bank brengen zullen zij dat dus niet investeren in aandelen. Ook zullen mensen geneigd zijn hun aandelen te verkopen en dat geld bijvoorbeeld op een spaarrekening gaan zetten. Er ontstaat dus verkoopdrang met betrekking tot de aandelen, met het gevolg dat de koersen zullen dalen. Ook vanuit de bedrijven geredeneerd leidt een hogere rente tot een negatief patroon:

1.) De consument zet het geld op een spaarrekening en koopt dus geen of minder producten bij het bedrijf. Gevolg daarvan is dat een bedrijf minder winst zal gaan maken. Daardoor wordt het bedrijf minder aantrekkelijk voor potentiële aandeelhouders. Gevolg: de koersen zullen dalen.

2.) Het kost een bedrijf meer om geld te kunnen lenen bij een bank omdat de rente omhoog is gegaan. Daarom wordt er minder geld geleend en kan een bedrijf minder of geen investeringen doen, wat kan leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie. Dat kan dan weer leiden tot lagere winsten waardoor de aandelenkoersen dalen.

De hierboven geschetste scenario’s kunnen leiden tot een zeer negatieve spiraal, die er als volgt uit zou kunnen zien:

1.) De rente stijgt… De consument gaat meer geld op een spaarrekening zetten en besteedt dus minder aan de producten van een bedrijf. De producent dreigt minder winst te gaan maken en gaat dat proberen te compenseren door hogere prijzen te vragen voor zijn producten. Daardoor ontstaat inflatie (geldontwaarding), die gecompenseerd gaat worden door een hogere rente (inflatiefactor). Dit leidt dan weer tot minder bestedingen, minder winst voor de bedrijven, hogere prijzen, enzovoort.

2.) De rente stijgt… Lenen bij de bank wordt duurder en moeilijker, waardoor investeringen minder of later of helemaal niet gedaan worden. Dit heeft tot gevolg dat de concurrentiepositie van het bedrijf verslechtert, hetgeen nadelig is voor de koersontwikkeling van het aandeel.

Worden de investeringen wel gedaan, dan zal dat verhaald moeten worden op de consument, wat betekent dat de prijzen van de producten zullen stijgen. Het gevolg is een rentestijging (inflatiefactor). Dit leidt dan weer tot minder bestedingen, minder winst voor de bedrijven, hogere prijzen, enzovoort.

Eén reactie

  1. Nu de rente dus kunstmatig op nul procent of negatief wordt gehouden zouden we bij een gezond systeem een deflatie of waardevermeerdering van de geldwaarde moeten zien om het systeem langere tijd in stand te houden. Wanneer gaat deze bom onder het systeem barsten?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.