Rentabiliteitsratio’s

In deze getallen wordt de verhouding tussen de inkomsten van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen uitgedrukt. Ook hier weer een aantal kengetallen, waarvan er echter één wordt uitgewerkt:

REV: (Winst (voor belasting) / Eigen vermogen ) X 100%

Aan de hand van dit kengetal kan vastgesteld worden of de onderneming een bevredigend resultaat heeft behaald met het eigen vermogen.

Als norm kan aangehouden worden dat het percentage dat als kengetal zichtbaar wordt, een paar procent hoger zal moeten liggen dan de rente op staatsobligaties (is dat namelijk niet zo dan zouden de mensen die zorgen dat de onderneming middelen beschikbaar heeft, beter kunnen beleggen in staatsobligaties).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.