Overige kengetallen

Tot slot nog een aantal kengetallen die niet echt onder te brengen zijn in de eerder genoemde groepen:

Cashflow: Nettowinst + afschrijvingen

Met dit kengetal kunt u meer zicht krijgen op de mogelijkheid die een onderneming heeft om investeringen te kunnen doen uit de eigen middelen die beschikbaar zijn.

Het is voor dit kengetal erg moeilijk een norm neer te zetten. Daarom is het bij dit kengetal veel beter een vergelijking te maken met andere ondernemingen (met name ondernemingen in dezelfde bedrijfstak).

Omloopsnelheid voorraad: Omzet / Voorraad

Duidelijk is dat een (te) grote voorraad nadelig is voor een onderneming. Een voorraad die te groot is levert extra kosten op en tegelijkertijd renteverlies (voorraad betekent dat het geld dat gebruikt is voor het productieproces van die voorraad, ook op een bankrekening had kunnen staan). Een te kleine voorraad heeft natuurlijk ook een nadeel. Op het moment dat de voorraad te klein is, kunnen goederen niet op tijd geleverd worden en dat leidt tot ontevredenheid bij de klanten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.