Money Flow Index

Deze indicator heeft een principe wat lijkt op bijvoorbeeld de RSI indicator, die het heeft over gebieden waarbinnen de aandelen ondergewaardeerd (oversold) of overgewaardeerd (overbought) zijn.

Er vindt dus een normalisatie van de waarden plaats tussen de 0 en de 100. In eerste instantie beginnen we dan met het vaststellen van de Typical price, waarvoor de volgende formule wordt gehanteerd:

Typical Price = (Hoog + Laag + Slot) / 3

Stel dat we kiezen voor de berekening van de Money Flow Index over de laatste 5 dagen. We hebben dan de dagelijkse omzetten nodig van de afgelopen 5 dagen. Als de Typical Price nu hoger is dan de Typical Price van gisteren, dan spreken we van een Money Flow die positief (MF+) is en andersom als de Typical Price lager is dan die van gisteren, spreken we van een Money Flow die negatief (MF-) is.

Daarna tellen we alle waarden van MF+ bij elkaar op en noemen dat MF+SOM5. De optelling van alle waarden van MF- worden dan uiteraard MF-SOM5 genoemd. Vanuit deze twee gegevens kunnen we dan de Money Ratio berekenen met de volgende formule:

Money Ratio = (MF+SOM 5) / (MF-SOM 5)

Nu we de Money Ratio hebben vastgesteld kunnen we de Money Flow Index gaan berekenen met de volgende formule als leidraad:

Money Flow Index = (100 – 100) / (1 + Money Ratio)

Bij al deze berekeningen is het weer een voordeel dat u dat niet zelf hoeft te doen maar dat u gebruik kunt maken van een softwareprogramma dat alle berekeningen voor u maakt. U hoeft zich zelf alleen maar bezig te houden met de interpretatie van de gegevens, waarbij er dus vooral gelet moet worden op de momenten dat de Money Flow Index zich bevindt in het gebied van over- c.q. onderwaardering. Ook eerder behandelde zaken als positieve- en negatieve divergentie zijn erg belangrijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.