Momentum

De kern van deze indicator is dat zij aangeeft wat de snelheid is waarmee de koers stijgt of daalt in een bepaalde periode. Met andere woorden we meten het verschil tussen de koers van vandaag en de koers van een bepaalde periode daarvoor. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

Momentum = Koers (van vandaag) – Koers (van vandaag – n)

Ter verduidelijking: als we de koers van vandaag vergelijken met de koers van bijvoorbeeld 5 dagen geleden, dan is n gelijk aan 5.

Het is dus logisch dat het momentum hoog is als de koers van vandaag duidelijk hoger ligt dan de koers van 5 dagen geleden. Tegenovergesteld is het zo dat het momentum negatief is op het moment dat de koers van vandaag lager ligt dan de koers van 5 dagen geleden. De lijn die het momentum aangeeft, komt dan onder de nullijn te liggen.

Zolang het momentum positief is (dus boven de nullijn ligt) en bovendien stijgend is, is dat een positief beeld en kunnen we posities behouden. Uiteraard is het zo dat we bij een negatief momentum (dat zich onder de nullijn bevindt) rustig afwachten tot in ieder geval de momentum lijn weer door de nullijn breekt. Dan is er een positiever beeld ontstaan waarbij de aankoop van het fonds te overwegen valt.

Algemeen kan gesteld worden dat een momentum lijn die stijgende is een verandering richting het positieve aangeeft terwijl een dalende momentum lijn een negatieve richting laat zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.