MACD (Moving Average Convergence Divergence)

De MACD bestaat uit 2 lijnen, namelijk de MACD lijn en de signaal lijn. De MACD lijn ontstaat door het verschil tussen 2 exponentieel voortschrijdende gemiddelden. Het gaat daarbij om de MA-12 en de MA-26. (Worden samengesteld op de zelfde manier als de hiervoor beschreven MA-30 en de MA-150). Dit wetende ontstaat de volgende formule:

MACD lijn = EMA 12 – EMA 26

De signaallijn is dan vervolgens een lijn die ontstaat als exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de MACD lijn. Hierbij wordt dus een formule gehanteerd op basis van de formule die gehanteerd wordt voor het tot stand komen van de MACD-lijn. De formule voor de signaallijn is dan als volgt:

Signaallijn = EMA 9 (EMA 12 – EMA 26)

Als de MACD positief is dan is het zo dat het korte voortschrijdende gemiddelde (MA-12) boven het lange voortschrijdende gemiddelde (MA-26) ligt. Hoe verder die lijn van de MA-12 boven de MA-26 lijn ligt, hoe positiever het beeld dus ligt. In dit geval spreken we van divergentie.

Uiteraard zal er een moment zijn dat het beeld minder positief wordt, wat tot gevolg heeft dat het korte termijn gemiddelde zich in de richting van het lange termijn gemiddelde gaat begeven. Dan spreken we van convergentie. Het lijkt er dan op dat de lijn van het korte termijn gemiddelde (van bovenaf) gaat kruisen met de lijn van het lange termijn gemiddelde. Op het moment dat dat werkelijk gebeurt is er sprake van een verkoopsignaal. Deze trend kan zich dan voortzetten en de MACD lijn zakt onder de 0-lijn. Vervolgens zal op enig moment het patroon zich gaan herstellen. De MACD lijn zal dan van onder die 0-lijn komen en bovendien de signaallijn (van onderaf) gaan kruisen en op dat moment is er sprake van een koopsignaal.

Een ander fenomeen kan zich ook voordoen als we kijken naar de MACD als indicator in vergelijking met de koersgrafiek. Het doet zich soms voor dat de koersgrafiek hogere toppen en hogere dalen laat zien, terwijl de MACD het tegenovergestelde beeld laat zien. In dat geval is er sprake van divergentie tussen de koersgrafiek en de MACD. Hierbij kan het gaan om negatieve divergentie (MACD geeft lagere toppen terwijl de koersgrafiek hogere toppen laat zien) en om positieve divergentie. (MACD geeft hogere toppen terwijl de koersgrafiek lagere toppen laat zien) Als andere indicatoren dit beeld bevestigen is er vaak sprake van een betrouwbaar signaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.