MA-150 (150 dagen gemiddelde)

Dit gemiddelde is goed te gebruiken voor het inschatten van de trendontwikkeling op lange termijn. De formule die daarbij gehanteerd moet worden is de volgende:

MA-150:
(GK dag 1 + GK dag 2 + …… + GK dag 150)

/ 150

GK = Gemiddelde Koers

De waarde die hier uitkomt, is het eerste punt op de grafiek. Het tweede punt ontstaat door dezelfde formule als hierboven toe te passen, maar daarbij de Gem. Koers van dag 1 te vervangen door de Gem. Koers van dag 151. Dit proces kan daarbij dus steeds herhaald worden, waardoor er een grafiek ontstaat.

De MA-150 moet op dezelfde manier geïnterpreteerd worden als de MA-30 en wel als volgt: zolang de koers boven de MA-150 beweegt binnen een stijgende koerslijn, is de kans het grootst dat de stijgende lijn zich voortzet. Mocht het echter zo zijn dat de koers onder de MA-150 zakt, dan is dat een signaal (voor de langere termijn) dat op die langere termijn de omhoogtrend waarschijnlijk om zal slaan in een daling. Mocht de koers tijdens een dalende trend ook onder de MA-150 blijven dan is de kans groot dat de dalende lijn wordt voortgezet.

Het verschil tussen MA-30 en MA-150 is dat de MA-150 dus meer de koersbewegingen over de langere termijn volgt en daarom minder meebeweegt met het koersverloop dan de MA-30.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.