Liquiditeitsratio’s

Voor een bedrijf is altijd van belang, als dat nodig is, te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Met name op de korte termijn moet zij dat kunnen, zonder daarbij het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Dat betekent dus dat er voldoende financiële middelen direct beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we de liquide middelen van een onderneming. Om goed zicht te krijgen op de liquiditeit van een bedrijf, gaat het om het maken van een goede beoordeling van de verhouding tussen de op korte termijn beschikbare middelen en de op korte termijn op te eisen schulden. Een kengetal waarin die verhouding tot uitdrukking komt, is:

Current ratio: Vlottende activa + liquide middelen / Vreemd vermogen (kort)

Vlottende activa:
Bezittingen van een onderneming, die snel in geld zijn om te zetten of die al beschikbaar zijn als geld.

Liquide middelen:
De middelen die het bedrijf onmiddellijk ter beschikking heeft.

Vreemd vermogen (kort):
Vreemd vermogen wil zeggen dat het geld geleend is (van een vreemde). Er is dus sprake van een schuld. Het begrip: kort, heeft betrekking op de termijn waarbinnen de schuld moet worden afgelost.

Als norm voor de current ratio wordt de waarde: 1,5 genoemd. Als de current ratio 1,5 of meer is dan betekent dat dus dat het bedrijf (op dat moment!) liquide is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.